GIT – system kontroli wersji, wprowadzenie

Jak czytamy na wikipedii GIT to rozproszony system kontroli wersji (jeden z wielu) udostępniany na licencji GNU GPL w wersji 2. Jednak sama definicja nie wiele mówi. Postaram się przybliżyć w tym wpisie czym jest GIT, jakie korzyści płyną z korzystania z niego oraz opis podstawowych komend, bez których korzystanie z tego systemu kontroli wersji będzie niemożliwe.