Same-origin policy & Cross-Origin Resource Sharing

Korzystając z różnych API przy pomocy AJAX-a być może napotkałeś na problem z polityką same-origin (SOP) lub CORS. Uwidacznia się ona przez wyświetlenie błędu w konsoli, który brzmi mniej więcej tak: XMLHttpRequest cannot load (…). No ‚Access-Control-Allow-Origin’ header is present on the requested resource (…).