Node.js – wprowadzenie

Node.js jest środowiskiem, w którym możemy uruchomić aplikacje JavaScript. Oznacza to, że teraz nasz kod JS uruchomimy nie tylko za pomocą przeglądarki internetowej, ale również bez niej. Node.js używa silnika V8, który został napisany przez firmę Google i zaimplementowany w jego przeglądarkę internetową tj. Chrome. Platforma ta powstała w 2009r., a jej twórcą jest Ryan Dahl.