Pseudo-elementy (before, after) i JavaScript

Pseudo-elementy w CSS są bardzo użytecznym narzędziem, który pozwala uzupełnić listę dzieci o pierwszy i ostatni element selektora. Dla wspomnianych elementów możemy definiować dowolne reguły CSS (więc mogą być typu inline lub block itp.), co pozwala nam osiągnąć niezwykle ciekawe efekty. Poniżej zamieszczam prosty przykład użycia pseudo-elementów before i after.