Struktura strony w HTML5

HTML5 przyniósł nam ze sobą nowe znaczniki, które lepiej definiują semantykę naszej strony. Postaram się w tym wpisie opisać znaczenie tych najbardziej popularnych (<header/>, <footer/>, <nav/>, <article/>, <section/>, <aside/>) i przedstawić ich sposób użycia w różnych przypadkach.